CALLAN METHOD
Callan metot 1960 yılından beri uygulanmakta ve İngilizceyi öğrenmede en etkili ve en hızlı sistem kabul edilmektedir. Dünyada 300’e yakın okulda kullanılan Callan metot, IBM, FIAT, OLIVETTI, PHILIPS gibi birçok uluslararası dev şirketlerinde kendi personeline İngilizce öğretmek için tercih ettiği sistemdir. Ayrıca Londra’daki Callan School Avrupa’nın en büyük dil okuludur.
Konuşma ile beraber haftada 100’e yakın kelime öğretmekte ve çok iyi düzenlenmiş yapısıyla grameri öğrencinin zorlanmadan çok kolay anlayacağı bir şekilde öğrenciye vermektedir.
Sistem 7 kitaptan oluşmakta ve bir kitap yaklaşık cal1-1,5 ay kadar sürmekte maksimum 10 ay içinde kitapların hepsi tamamlanmakta, gelinen seviye ise çok ileri bir seviye olan advance seviyesidir ki bu seviye normal bir kursa gittiğiniz zaman 2,5-3 yılda ancak ulaşabilirsiniz. 4 üncü kitabı bitirdiğinizde ki bu yaklaşık 6-7 aylık süredir, derdinizi anlatabilecek ve anlayabilecek seviyede bir İngilizceye sahip olursunuz.

“DÖRTTE BİR ZAMANDA İNGİLİZCE”
Callan Method İngilizceyi normalin dörtte biri zamanda öğretir. Callan Metot 350 saatlik geleneksel kurslar yerine, Cambridge Preliminary sınavına sadece 80 saatte Cambridge First Certificate sınavına ise sadece 160 saatte öğrencileri hazırlıyor.
Metodu kullanan özel okullar öğrencilerine yazılı bir garanti belgesi verebilmektedirler. Bu belgede belirtilen zamanda Cambridge, devlet okulları ya da üniversite sınavlarında başarılı olamayan öğrencilere niteliğine sahip herkese mükemmel bir sonucu garanti eder. Hiç ev ödevi gerektirmez, uygulanışı kolay, ilginç ve zevklidir.
Her yaştaki öğrenciye, her öğrenim amacına uygundur. Kara tahta, yardımcı kitaplar gibi hiç bir ekipman gerektirmez. Özel okul, devlet okulu ya da üniversitelerde, her tür sınıfta uygulanabilir. Callan Method Dünya Üzerindeki Bütün Öğretmenler ve Her Çeşit Öğrenci için uygundur
Callan Method dünyanın her yerinde her öğretmen tarafından her çeşit öğrenciyi her türlü sınava hazırlamaya uygundur. Los Angeles’ta, Amerikalı bir öğretmen tarafından göçmenlere ya da Calcutta’da, Hindistanlı bir öğretmen tarafından Hindu okul öğrencilerine uygulanabilir.
Cambridge First Certificate seviyesine kadar kim ne amaçla kullanırsa kullansın, İngilizce eğitimi temelde aynıdır. Bu seviye için düşünülen 4.400 kelimenin 39’u Amerikan İngilizcesinde, İngiliz İngilizcesinden farklı kullanılmaktadır ve sadece 7 yazılım farklılığı vardır.
Her ne kadar metot İngiliz İngilizcesini kullanmışsa da bu sadece bir ölçü olabilir. Amerikan İngilizcesiyle eğitim görmüş ya da Avustralya aksanıyla konuşan bir öğretmenden ders almış öğrenci dünyanın neresine giderse gitsin bir zorlukla karşılaşmaz. Bu tür bir problem, sadece öğretmen çok kuvvetli bölgesel bir aksana sahip olduğu zaman baş gösterebilir. (Yorkshire, Somerset, Texas, Brooklyn etc.) gibi. Cambridge Sınavları Callan Method’u diğer metotlar ile karşılaştırmak için iyi bir ölçü olabilir. Doğal olarak her ülkenin kendi lisan sınavları vardır. (The Michigan Üniversity, Exams in America gibi). Callan metot bütün bu sınavlara hazırlanmak için uygun bir sistemdir. Sınavın içeriği hiç önemli değildir. İngilizcenin temeli aynıdır. Öğrenci sınavı alabilecek bilgi seviyesine ulaştığında, hangi sınavı alacaksa o sınavın eski sınav sorularını çalışması sınavı geçmesi için yeterli olacaktır. Paund, mil, yard ve İngiliz yer isimleri gibi referanslar kolaylıkla o ülkenin ölçü birimleri ya da yer isimleriyle değiştirilebilir.
Niçin Bu Kadar Uzun Bir Önsöz?
Öğrenci bu kitapta neden bu kadar detaylı açıklanmış bilgiler ve uzun bir önsöz olduğunu merak edebilir. Bunun en önemli sebebi şudur: Callan Metot İngilizceyi dörtte bir zamanda öğrettiğini ispatlamak istemektedir. Bu derece devrim niteliğindeki sistemin, tabi ki bir kaç sayfada açıklanabilmesi beklenemez. Önsözü okuyan kişi ne kadar şüpheci biri olursa olsun, sonuçta iddia edilen şeylerin doğruluğunu kendi gözleriyle görecektir.
Bu önsözün yazılmasında önemli bir nokta da Callan Metodun kullanılmasına karşı olan öğretmen ve özel okulların neden karşı oldukları açıklığa kavuşturmaktır. Callan Metodu kullanmayı planlayan özel okullar 4 akademik yıllık eğitim süresinin 1 akademik yıla düşeceğini gördüklerinden, kazançlarının da dörtte üçünü kaybedeceklerini düşünürler. Bazı öğretmenlerin sisteme karşı olmasının başlıca sebebi ise öğretmenin sınıf içindeki özgürlüğünün kısıtlanması ve toplum içindeki sosyal statüsünü düşünmesidir. Çünkü metot birkaç günlük eğitim alacak herhangi birinin öğretmenlik yapabileceğini iddia etmektedir.
Profesyonel kişiler metodu kullanırken, bazı özel okullar ve öğretmenler arasında kendi teori ve fikirlerini metoda eklemek gibi çok yanlış bir eğitim ortaya çıktı. Böyle bir durumda şayet metot doğru olarak kullanılmazsa, normalin dörtte biri zamanda sonuç alınması beklenemez ve sonuç alarak öğrencinin eğitim süresinin ve özle bir okulda okuyorsa, eğitim masraflarından dörtte üç oranda tasarruf etmesi beklenemez. Bu önsözde açıklananlar öğrenciyi bu gibi durumlara karşı uyarmak içindir. Kaydedilen zaman ve para, özel okulun ya da öğretmenin değil, maalesef garanti vermeyen bazı okullar ve metodu doğru kullanmayan bazı öğretmenler teşhis etmiştir.
Şayet öğrenci ön açıklamaları bir seferde okuyamayacağı kadar uzun bulursa önce birinci kısmı ardından diğer iki kısmı kendisine uygun zamanlarda okuyabilir. Şayet açıklamalar kendi dilinde yazılmamışsa bunları okuyup kendisine izah edebilecek bir arkadaşından yardım isteyebilir.
Öğrenci, önsözün neden sadece I. kitapta değil, metodun bütün kitaplarında bulunduğunu ya da ayrı bir kitapçıkta toplanmadığını merak edebilir. Bunun sebebi bazı öğrencilerin tamamıyla başlangıç seviyesinde olmayıp, metodun örneğin; 3. kitabından başlayabilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olmaları 1. ve 3. kitabı almadan sadece 3. kitabı almalarıdır. Ayrı bir kitapta açıklamaların yapılmamasının sebebiyse, sistemi kullanan bazı okulların, sistemi doğru olarak kullanmamaları ve bu yüzden öğrenciye bu kitabı dağıtmayı gerekli görmeyebileceklerinden dolayıdır.
İngilizcenin bir uluslararası dil olduğu ve dünyadaki çoğu insanın bu dili konuşmak istediğini söylemek mümkündür. Yabancı bir dil; insanın gerek işi veya sosyal yaşantısı gerek seyahatleri için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bununla birlikte çoğu insan bir dili öğrenmek için herhangi bir girişimde bulunmamakta veya cesaret edememektedir. Dil öğrenmek bir müzik aletini çalmayı öğrenmeye benzer. Çoğu insan yeni bir aleti çalmak istemesine rağmen bunun çok zaman alacağını ve çok çalışmanın sıkıcı olabileceğini düşündüğünden başlamaya bir türlü cesaret edemez. İnsanlar İngilizce öğrenmenin zaman alacağını, pahalıya mal olacağını ayrıca öğrenmeye yetenekli olmadıklarını düşünmektedirler.
İngilizceyi en kısa ve en hızlı bir biçimde Öğretmeyi amaçlayan Callan Yöntemi bugüne kadar bilinen araştırma metotlarına yeni bir boyut getirerek normal zamanın çeyreğinde İngilizce öğretmeyi başarmış durumdadır.
Cambridge Bulgusu
Cambridge Üniversitesi bütün dünyada öğrencilerin Cambridge Preliminary sınavı düzeyine ortalama 350 saatte (4 öğretim yılı) ulaşabileceğini saptamış bulunuyor. İngiltere dışındaki okullarda kullanıldığı şekliyle Callan Yönetimi öğrenciyi 80 saatte (1 öğretim yılı) bu sınava yetiştiriyor. Cambridge First Certificate (C.F.C.) için ise bu 160 saatlik bir program yetmektedir.

Ev Ödevi Yok
Callan Yönteminde pek az ev ödevi verilir. Diğer öğretim yöntemlerinde ise öğrenciden her ders saati için 15 dakika ödev hazırlaması beklenir, böylece çalışma süresi %25 artmış olur.
Garanti Ve Ücretsiz Dersler
Callan Yönteminin verimliliğine inanmak çok güç gelebilir aslında doğruluğu imkânsızmış gibi görünebilir. Bu yüzden Callan Metodu uygulayan okulların büyük çoğunluğu her öğrenciye yazılı bir garanti belgesi verir ve öğrenci saptanan sayıda dersten sonra Cambridge sınavlarında başarı sağlayamazsa, geçene kadar ücretsiz ders verilir.
%95 Başarı Oranı
Cambridge sınavları için Callan Metodu kullanan okulların başarı oranı %95. Bu oran Cambridge Üniversitesi yayınlarına göre bu oran ülke ortalaması için %70.
Deneme Dersleri
Okula kesin kayıt yaptırmadan önce öğrenci bir hafta boyunca deneme derslerine girebilir, ancak kesin kayıt yaptırmaya karar verdiğinde, bu derslerin ücretini öder. Kayıt yaptırmadığı takdirde herhangi bir ücret ödemek zorunluluğu yoktur.
Hukuken Geçerli
Çoğu ülkelerde İngiltere’de de olduğu gibi yanlış bilgileri yayınlamak kanuna aykırıdır. Bu nedenle verdiğimiz garantinin geçerliliği Callan Metodun iddialarının doğruluğunu mümkün kılmaktadır.
Akla Yatkın Bir Sav
Callan Metodun iddiaları doğru olmalı dedik. Metodu kullanan bir okul, caddenin bir köşesinde altın saat satıyorum diyerek ertesi gün işin iç yüzünün müşteri tarafından anlaşılacağını bilerek kayıplara karışan bir işportacıya benzemez. Okul müşterisine malı satın alınmadan önce kalitesini ispatlamalıdır. Bu arada verdiği servisin kalitesini de devam ettirmelidir. Aksi takdirde kötü bir ünle kısa sürede kapanacaktır.
Diğer Okullara Sorun
Eğer öğrenci kitabında verilen figürlerin doğruluğunu araştırmak isterse Metodu kullanmayan diğer okullara Cambridge sınavlarına ne kadar sürede hazırlanabileceklerini veya kendilerine yazılı bir belge verip veremediklerini sorabilir. Göreceksiniz hiçbir okul böyle bir garanti vermeyecektir.
Anket
1988’de İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre sıradan bir okulda okuyan ortalama bir öğrenci Cambridge Preliminary için yaklaşık 600 saat ders alır. Callan Metotla ise ortalama sadece 100 saat. Cambridge First Certificate için bu sayı iki mislidir.
İngiltere’deki öğrencilerin Cambridge sınav seviyelerine ulaşmaları, kendi ülkelerinden daha uzun süreyi almaktadır. Bunun nedeni Ingiltere’de öğrenciler karışık milliyetlerden oluşan sınıflara yerleştirilmekte ve kısa bir dönem içerisinde çalışma programına dahil edilmektedirler. Haftada 3 saat çalışmak yerine (4 yıllık eğitim süresi içinde) bu 3 saati 1 gün içinde alıp kursu 9 ayda tamamlamaktadırlar. Üçüncü saat genellikle yorucu olduğundan verimli olmayabilmektedir.
Gerçek Figür Yaklaşık 800’dür
Kendi ülkelerinde İngilizce öğrenen öğrenciler Preliminary sınavına ulaşmak için 350 saat almalarına karşın gerçek sayı aslında bunun iki mislidir. 350 saatlik çalışma sadece sınıf içinde geçer. Öğrenci diğer bir saatini akademik olmayan bir şekilde okul dışında harcar. Kurs esnasında (4 yıllık eğitim sürecinde) öğrenci İngilizcesini ilerletmek için genellikle film izlemeye, kaset dinlemeye, magazin, kitap, gazete okumaya veya mektup arkadaşlıklarına zaman ayırmak zorunda kalır. Diğer yandan Callan Metodun öğrencisi tüm İngilizceyi 80 saat içinde 6 veya 10 ay içinde tamamlar.
Eğer 87 saatlik ev ödevi için ayrılan süre 350 saate eklenirse, okul dışında harcanan 350 saatle birlikte, Callan Metotla okumayan bir öğrencinin Cambridge Preliminary için harcadığı süre 800’e ulaşmış olur.
Callan’ın En Yavaş Öğrencisi Diğer Okullardaki En Hızlı Öğrenciden Daha Hızlıdır. Londra’daki en geniş okullarından birinin direktörü, 38 yıllık meslek hayatı boyunca Cambridge First Certificate sınavını 400 saatten az bir hazırlıkla geçebilen bir öğrenciye rastlamadığını söylüyor. Callan yöntemi ile bu sınava hazırlanan bir öğrenci için bu sayı “yavaş” olarak nitelendirilir.
Metodu Kullanan Kuruluşlar
IBM, FIAT, OLIVETTI, PHILIPS gibi birçok uluslararası dev şirket kendi mensuplarına İngilizce öğretmek için Callan Yöntemi kullanıyor.
Metod Yanılmaz
Okuyucu, herkese bu sınavda başarılı olabileceklerini garantilediğimizi merak edebilir. Dil öğrenmek kabiliyet ister mi? Hayır. Aksine herkes yabancı bir dil öğrenebilir. Bu daktilo öğrenmeye benzer. Hepimiz kendi dilimizi öğrenmiş durumdayız, bir başka dili öğrenmeye yeteneğimiz var. Böyle olmasaydı okul her öğrenciye Cambridge Sınavları için başarıyı garantilemezdi. Öğrenciler arasındaki tek farklılık kiminin daha hızlı kiminin daha yavaş öğrenmesidir. Matematik, Fen, Felsefe gibi konular için doğal kabiliyet gerekebilir. Fakat bu bir yabancı dil öğrenmek için geçerli değildir.
Callan Metodu Kullanan Okullar Cambridge Sınavlarını Daha Çok Kazandırıyor. Callan Metot çok hızlı ve çok kolay. Böylelikle diğer okullara göre daha fazla öğrenciyi Cambridge Sınavlarına hazırlıyor.
Örnegin İngiltere’de yaklaşık 1000 dil okulu dört yıllık bir zaman diliminde (1982-86)ortalama 2 ½ öğrenciyi Preliminary sınavında başarıya ulaştırdı. Callan School ise 112. Cambridge First Certificate için bu sayı diğer okullar için 18 iken Callan School 155 öğrencinin başarılı olmasını sağlamıştır. Bu öğrencilerin sadece %5’i ücretsiz ders almışlardır. 1994’de Callan School 600 öğrenciyi sınava yerleştirdi ve başarı oranı %95.
Öğrencilerin sadece %1’i öğrenci kendi şehrinde bir okulun araştırmasını yaparken gittiği okulun kaç öğrenciyi Cambridge Sınavlarına veya diğer sınavlara hazırladığını, geçme oranının yüzde oranını sorup öğrenmelidir.
Londra’daki Callan School
Callan School 70 sınıfı ve 1700-2200 öğrencisi ile Londra’nın hatta Avrupa’nın en geniş okuludur. 2. geniş okul 450-600 öğrenciye sahipken, ortalama bir okulun sınıf sayısı sadece 13’tür. Bu durum tabii ki diğer okulların Callan School ile aynı performansı gösterebilmesini zorlaştırmaktadır.
Maddi Tasarruf
Doğal olarak Callan Metot çalışma saatini ¼ oranında kısaltacağından öğrencinin harcayacağı paranın miktarını da aynı oranda indirgeyecektir. Bu indirgeme öğrenciye bunu sağlayan şirketlerin veya devletlerin bütçesi için de geçerli olacaktır.
Saatte 19 Kelime
Bir dili öğrenmek için binayı inşa etmeye benzer. Kelimeler tuğlaları, dilbilgisi ise destekleri temsil eder. Cambridge Preliminnary düzeyine ulaşmak için bir öğrenci yaklaşık 1500, First Certificate için ise 3000 kelimeye ihtiyaç duyar. Kelimelerin anlamını bilmenin yanında dilbilgisi kuralları da doğru ve hızlı bir şekilde kullanılmak zorundadır. Ortalama bir öğrenci yaklaşık gereken kelimeleri saatte 19 kelime olmak üzere toplam 80 saat sonunda öğrenmiş olacaktır.
Başka bir deyişle bir ay içerisinde (haftada 5 saatlik bir program için) Callan öğrencisi 380 kelime öğrenirken diğer okulların öğrencileri 25 kelime öğrenir.
Cambridge Üniversitesi Preliminary Sınavı için ihtiyaç duyulan kelime sayısının 2200 olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte Callan öğrencisi için 1500 kelime yeterli gelmektedir. Çünkü akıcı bir biçimde kendini ifade etmeyi ve insanlarla iletişim kurmayı sağlayacak en gerekli 1500 kelimeyi hafızasına yerleştirmiş olacaktır.
Callan’da okumayan bir öğrenci 2200 kelime öğrenmiş olsa bile yine de bu rakam saatte 6¼ kelimeye denk gelir ki bu Callan öğrencisinin saatte öğrendiğinin sadece çeyreğidir.
Metot Nasıl Sonuç Alır
Okuyucu Callan Metodun nasıl böylesine şaşırtıcı ve etkileyici sonuçlar aldığını merak edebilir. Metodun öğrencileri ders esnasında diğer öğrenme tekniklerinin sağlayacağından dört kez daha fazla dinler ve konuşur. Sonuçta yine normal zamanın çeyreğinde İngilizceyi öğrenmiş olur.
Dil öğrenmek akademik bir olay değildir. Bu yüzden kişi fazla pratik yaparsa o kadar daha hızlı öğrenmiş olur. Diğer öğretim teknikleriyle öğrenci ders esnasında ağzını dahi açmayabilir. Konuşmanın çoğu öğretmen tarafından yapılır. Zamanın çoğu ise öğretmen tahtaya yazı yazarken veya öğrenci not alırken geçer. Callan Metotla öğrenci tüm ders boyunca ve diğer metotlardan dört misli daha fazlasını konuşur. Çünkü cevap vermek zorundadır.
Diğer öğretim teknikleriyle, öğrenci bir dili konuşmayı ve anlamayı değil o dil hakkında genel bilgiler öğrenmektedir. Bu müzik tarihi okuyup veya piyanonun nasıl yapıldığını öğrenip piyano çalmayı öğrenmeye benzer. Piyano öğrenmenin tek yolu onu çalmak, bir dil öğrenmenin yolu da onu konuşmaktır.
Callan Metot diğer yöntemlerden dört kez daha hızlı diye nitelendirilmeyebilir. Fakat diger yöntemlerin Callan Metottan çok daha yavaş öğrettiği bir gerçektir. Callan yöntemi zamanın kullanımını ulaştırırken diğer teknikler zamanın sadece çeyreğini kullanarak geri kalanını boşa harcar.
Öğrenci Konuşmak Zorundadır
Bir dili öğrenmenin dört başlıca kuralı konuşmak, okumak, yazmak ve dinlemektir. En zor olarak nitelendirileni ise konuşma kısmıdır. Callan Metotla öğrenci sadece dinlemekle kalmaz konuşmaya da mecbur tutulur. Çünkü ders boyunca öğretmenin sorularına maruz kalır. Bu yolla konuşmada çektiği zorluğun üstesinden gelerek kendine olan güvenini okul dışında da gösterir.
Öğrenci Öğrenmeye Mecbur Edilir
Öğrenci tüm ders boyunca dersi dinlemeye ve sorulara cevap vermeye mecburdur. Böylelikle istese de istemese de öğrenmeye mecbur bırakılır. Zaten Callan Metotla sadece sınıfta oturup, öğrenmemek imkânsızdır. Diğer okullarda ise öğrenciler saatlerce sınıfta oturur, üstelik fazla bir şey ögrenmezler. Sonuçta en basit bir cümleyi kurarken bile zorluk çekerler.
Öğrencinin öğrenme mecburiyetlerinden bir nedeni ise öğretmenin kendisini bir önceki derste öğretilenlerin tam olarak anlaşıldığına emin olmadıkça diğer derse geçirmemesinden kaynaklanır. Bir devlet okulunda ise öğrenci ilk yılında birinci kitabı okuyup ikincisine geçer, bunu ikinci yılında tamamlar. Callan Öğrencisi, diğer yandan, eğer birinci kitabı bitirmişse, kitabın içerdiği kelimelerin %80-%100’ünü biliyor demektir.
En Hızlı Seviyede Konuşma
Callan Metodun maksimum konuşma hızını kazandırması yine maksimum derecede sağlanan konsantrasyondan kaynaklanır. Callan’da öğretmen yaklaşık 200-240 kelime kullanarak öğrenciyle normalden daha hızlı bir şekilde konuşur. Diğer metotları kullanan öğretmenlerin kullandığı kelime sayısı 100-120 arasında değişirken normal bir konuşma hızı dakikada 150-10 kelimedir.
Callan öğretmeninin bu ekstra hızı dersi sıkıcılıktan kurtarırken ayrıca öğrencinin daha fazla kelime duymasını sağlayarak İngilizcenin anlaşımını kolaylaştırır. Öğrenci bir öğretmen kadar hızlı konuşmasa da normal hızı kazanmış olacaktır.
Hız İhtiyacı
Okuyucular hızlı konuşmanın bir dil öğrenimi için fazla önem taşımadığını düşünebilirler. Doğal olarak dilbilgisinin doğruluğu azım için en önemli unsurdur., fakat konuşma ve anlama için kesinlikle hız gereklidir. Diğer mekanik refleksler gibi bir dilin performansı konuşma hızına bağlıdır. Okurken, yazarken veya konuşurken karşıdaki kişinin anlama durumuna göre yavaşlatmak mümkündür. Diğer yandan konuşma radyodan veya televizyondan gelmekteyse böle bir durum söz konusu bile olamaz. Bu yüzden öğrenci dakikada minimum 180 kelime anlayabilmelidir.
Hızın İki Ifadesi
Callan Metodun hızı hakkında konuşurken bunların ne anlama geldiğini açıklamak gereklidir. Hızla ifade edilen;
1. Konuşmada anlamadaki hız,
2. Callan kitapları vesilesiyle öğrencinin İngilizcesindeki gelişim ve belirtilen seviyeye ulaşmadaki hızdır.
Callan Metot öğrencilerini normal zamanın çeyreğinde istenilen seviyeye ulaştırmakta aynı zamanda öğretmenleri ise öğrencilerine konuşma ve anlama yeteneğini diğer metotlara göre çok daha hızlı bir şekilde kazandırmaktadırlar.
Hızlı Öğrenmek İyi Öğrenmek Demektir
Bazı insanlar İngilizceyi çabuk öğrenmeyi istemediklerini söylüyorlar. Çünkü iyi öğrenmenin yavaş yavaş olacağına, çabuk öğrenmenin çabuk unutulacağına inanmaktadırlar. Tarih ve Coğrafya gibi konuları çabuk öğrenmek bu görüş için geçerli olabilirse de bir dili öğrenmek için en iyi ve en kesin yol hızlı öğrenimdir.
Konuşmadaki ve anlamadaki hız öğrencinin kendi dilbilgisi kurallarını düşünüp cümle kurmasını engelleyerek yeni dili öğrenmesini sağlar.
Her Öğrencinin Öğrenme Hızı Farklıdır
Ortalama seviyedeki bir Callan Öğrencisi 80 saat olarak Cambridge Preliminary sınav seviyesine ulaşmaktadır. İstisnai bir öğrenci 40 saat alarak bu seviyeye gelebilir.
Hızlı bir öğrenci 60, ortalama bir öğrenci 100 veya yavaş bir öğrenci için bu sayı 120 saat olabilir. Sonuncu rakam genellikle daha önce hiç yabancı dil öğrenmemiş orta yaşlı kişiler için geçerli olmaktadır.
Prova Dersleri
Öğrenci çalışmasına başladığında Callan Metodu kullanan herhangi bir okul, öğrencinin kendi hızını ve bilgisinin düzeyini saptaması için “Prova” dediğimiz ilk dersi verir.
Hız Devamlı Tekrarla Oluşur
Callan Metot her gün aynı soruyu öğrenci anlayana ve normal bir konuşma hızıyla cevap verene kadar sorar. Bu hızı kazanmak ise bu soruların 4-5 kez duyulmasıyla mümkün olmaktadır.
Devamlı Tekrar Zayıf Hafızanın Üstesinden Gelir
Öğrenmenin iki büyük düşmanı zayıf hafıza ve çabuk sıkılmaktır. Callan metot hızı ile sıkıntının, devamlı tekrarla zayıf hafızanın üstesinden gelir. 4-5 kez öğrenilenlerin tekrar ederek öğrenci hem konuşma ve anlama yeteneğini hızlandırır hem de öğrendiğini unutmaz. Hafızanın zayıflığı bu durumda önemli bir unsur olmaktan çıkar.

Renkli ve Modern Kelimeler
İngilizceyi yabancı bir dil olarak öğreten (TEFL) çoğu kitaba baktığımızda bunların resimlerle doldurulmuş ve günümüzde fazla kullanılmayan kelimeler içerdiğini görmek mümkün. Resimlerin günlük hayattan kesintiler verdiği kesindir. Fakat bir dili öğretmeye katkısı çok fazla değildir. Ayrıca öğrenimi yavaşlatır. Callan Metot bu tür şeylerin hızlı öğrenime engel olacağını düşündüğünden programına dahil etmez. Callan Metodu kopya eden birçok kitap böyle renkli resimleri ve gereksiz kelimeleri kullanıp başarı elde edeceklerini düşünüp tam aksini elde edebildiler.
Buna bir örnek olarak, Cambridge Preliinary için hazırlanmış 2200 kelimeden yaklaşık 500 renkli, gereksiz ve az kullanılan kelimelerden oluşmuştur, örneğin “pop star, word-processor, dice, jigsaw ve monastery” ki Fırst Certificate seviyesinde bile kullanılmayan kelimelerdir. Bu tür teknikle öğrenim görmüş öğrenciler Callan Metodun testini aldıklarında kendilerini 1. veya 2. basamakta bulmuşlardır.
Cambridge Üniversitesi 2200 kilemi içeren bir Lexicon hazırladı. Bu kelimeler Cambidge Preliminary sınavı için öğrenilmesi gerekli olanlarıdır. Daha sonra Cambridge First Certificate için gerekecek ekstra 2200 kelime daha bu Lexicon’a eklendi. Bu kelimeler günlük hayatta en çok kullanılan yazmada, oumada ve konuşmada sıkça karşılaşılan kelimelerden oluşmaktadır. Örneğin “table”, “traktör”e göre daha çok kullanılan bir kelimedir. Günümüzde ise artık “credit card, microwave, cashpoint, barbeque, blockbuster veya software” gibi kelimeler zaten bir çok dile yerleştiği için öğretilmesine bile gerek yoktur.
Kelimelerin seçimi gerçekten önemlidir. Öğrencinin sınıf içinde ve dışında öğrendiği her kelime önemli olmasına rağmen bazı kelimeleri öğrenmek diğerlerine göre daha faydalıdır. Bir kimse uzun bir süredir şehirde yaşıyorsa traktör kelimesini kullanma gereksinimi duymayabilir. Buna rağmen “table” kelimesini kullanmadığı bir gün olmuyordur. Bu yüzden öğrenci hâlâ “table” kelimesindeyken diğer kelimeleri öğretmek akla yatkın değildir (en azından iyi bir öğretim tekniği sayılmaz). Eğer öğrenci dört yıllık modern ve “advance” kelimelerinin öğretildiği bir kursla bir yıl sürecek Callan kursu arasında her ikisinin de aynı sonucu kazandıracağını bilerek bir seçim yapmak zorunda kalırsa, daima bir yıllık kursu seçecektir. Herhangi bir durumda “T-shirt, stopover, calculator” vs. gibi modern kelimeleri öğrenci sınıf dışında da ögrenebilir. Örnegin; bir uçakta, seyahat ederken, kendisi kolayca “fasten your seatbelt”i oluşturan fasen, seat, belt kelimeleri öğrendiğinden cümleyi anlayabilecektir. Callan Metod bu özelligi kazandıracaktır.
Ünlü kişilerin fotoğrafları ve modern kelimeleri içeren kitaplar modern bir eğitim tekniği izlenimi uyandırabilir. Aslında bu kitaplarda muhtemelen yer alacak 4400 kelime yüzyıllar boyunca varlıklarını sürdürmüştür ve öğretimlerine devam edilmiştir. Öğrenci bu temel kelimeleri öğrendikten sonra advance kelimelerini öğrenir. Aynı anda temel kelimeler ve advance kelimeleri öğrenci eğer doğuştan bir linguist değilse, öğrenilemez.
Kelime bilgisinin önemini vurguladıktan sonra her okul öğrenciye Cabridge Lexicon’un öğrenciler için hazırladığı metnin bir kopyasını fikir edinilmesi için vermelidir. Böylelikle öğrenci temel kelimeleri öğrenirken başka seviye kelimelerinin kendisine öğretilip öğretilmediğini kontrol edebilir. Aşağıda örnek olarak verilen kelimeler preliminary bile değil, proficiency kelimeleridir.
Stubborn, species, bust, alibi, bully, bossy, glossy, swap, dub, collide, blizzard, grab, cope, barn, code, flop, speedometer, maks, helmet, gory, legend, sulk, parachute, dove and guy.
Hiçbir surette öğrenci kendisini İngilizce çalışmaya itecek göz kamaştırıcı bir kelime bilgisine ihtiyaç duymaz. Gerçek kuvvet ise öğrencinin, İngilizcenin bir uluslararası dil olduğunun kendisi tarafından benimsenip, istediği zaman, dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla iletişim kurabileceğinin bilincinde olmasıyla ortaya çıkar.
METODUN AÇIKLAMASI VE DERS DIREKTIFI
Öğrenci çalışmalarına başlamadan önce Callan Metodun çalışmalarını bazılarını anlaması önemlidir. Bu nedenle, aşağıda belirtilen noktaları çok dikkatli okumalıdır. Metodu kullanan herhangi bir özel okul, duvarlarında bu özel direktifleri dikkat çekecek şekilde koymalıdır. Ayrıca öğretmen bunları (ya da en azından ana konuları) öğrencileriyle ilk derslerinde veya provalarında gözden geçirmelidir.
Ne Olursa Olsun Sonuç Garanti Edilir
Öğrenci Callan Metodun nasıl çalıştığını anlamakta zorlanmasına rağmen, hatırlaması gereken en önemli nokta, kendisi için garantilenmiş sonucun daima elde edileceğidir.
Ön Yargılar Yok
İnanmamış olmaktan başka, en büyük problemlerden biri, yüz yüze gelmek zorunda kalınan yeni bir icat, konu başlangıçta yanlış anlaşılmamalıdır. İnsanlar bunu, kendi geçmiş tecrübeleriyle bağdaştırmaya çalışırlar. Eğer icat yeni ise, geçişteki herhangi bir şeyle ilişki kurmak çok kolay olamaz. Fakat ilişki kurulsa da, yeni olmuş olması imkânsızdır. Bunun için öğrenci Callan Metodun bütün faydalarından keyif almayı dilerse, kendisine, nasıl İngilizce öğretilmesi gerektiği hakkındaki bütün önyargılardan kurtulması tavsiye edilir.
Metot üzerinde kafa yormayın. Karşı çıkmaksızın ve açık fikirlilikle her şeyi kabul edin ve okulun, öğretmenin dediği gibi aynısını yapın. Sonra sonuçlar hakkında hüküm verin. Callan Metot yeni bir buluş olduğundan, öğrenciye metodun nasıl çalıştığı hakkında kafa yormaması söylenir. Eğer yaparsa, yanlış kararlara sürüklenme tehlikesindedir. Metodun nasıl çalıştığını tam olarak açıklamak bir bütün kitap boyunca sürebilir. Bu yüzden öğrenci sadece arkasına yaslanıp, rahat olmalı ve okulun kendisini garantilenmiş sonuçlara ulaştırmasına izin vermelidir.
Bu “Metodun açıklaması”, metodun nasıl çalıştığı hakkında öğrenciye bazı fikirler verecektir. Fakat anlamadığı şeyler hakkında endişelenmemeli veya fikir yürütmemelidir. Başlangıçta, öğrenci okulun söylediği gibi yapabilir, fakat yaklaşık bir ay sonra metot üzerinde kafa yormaya başlayabilir ve bütün yanlış kararların biçimine atlayabilir. Bu noktada “açıklamayı” yeniden okumalı ve öğretmenine veya okula anlamadığı her şeyi açıklamalarını sormalıdır.
Öğrencinin Kafasını Karıştıran Üç Ana Nokta
Öğrencinin genellikle en fazla karıştırdığı ve metot hususunda şaşırdığı üç ana nokta: 1) Sürekli değişen öğretmen, 2) Bir kurstan diğerine öğrencilerin sürekli hareketi, 3) Çalışılmış konuya sürekli geri dönüştür. Bu üç noktanın kısa bir açıklaması aşağıdaki paragraflarda verilmiştir.
Metot Aynı Sonucu, Herhangi Bir Öğretmenle Herhangi Bir Kursta Başarıyla Alır
Callan Metodun en önemli niteliklerinden birisi, dikkatli programlanmasından dolayı, öğrenci bir düzine kadar kurs değiştirse ve bir düzine farklı öğretmeni olsa bile garantilenmiş mükemmel sonucu başarıyla elde edebilmesidir. Kurs değişikliği, eğer öğrenci yavaşlıyorsa (veya hızlanıyor) veya çok sık devamsızlık yaptıysa gereklidir ve öğretmen değişikliği öğretmen hasta olduğu, tatile gittiği, geç kaldığı veya gelmediği, ders saatlerini değiştirdiği veya iş sözleşmelerinin sona erdiği zamanlarda kaçınılmazdır. Ayrıca öğretmen değişikliği, öğrencilerin farklı sesleri anlamalarına yardım eder.
Doğru Sınıflandırma
Pek çok okul öğrencilerini yalnızca üç (bazen beş) kategoriye ayırır. Anvanced, Intermediate ve Beginner. Sadece öğrencinin düzeyinin birikimine göre ve sonra çalışmaları boyunca onları aynı kursta bırakır. Diğer taraftan Callan Metodu kullanan bir okul, sadece bilgi birikimine göre değil, ayrıca öğrenme hızına göre öğrencilerini birkaç kategoriye ayırır ve hızlandıkları ya da yavaşladıkları zaman onları kurstan kursa hareket ettirir.
Hızlı, ortalama ve yavaş öğrenenler ve hatta çok hızlı ve çok yavaş öğrenenler vardır. Bunlar mümkün olduğu kadar ayrı tutulmak zorundadırlar ve sürekli olarak işleyişleri gibi yeniden sınıflandırılırlar. Hızlı başlayan öğrenciler daha sonra yavaşlayabilirken, yavaşça olanlar hızlanabilir ve farklı kursa yerleştirilmek zorunda kalabilirler.
Öğrencilerin bu sürekli akımından dolayı, daima yeni oluşturulan yeni kurslar ve birbirlerinden ayrılan veya diğerleriyle birleştirilen eskileri vardır. Öğrenci bunun hakkında gereksizce endişelenmemelidir. Değişiklikler metodunu işleyişi için gereklidir ve görüntülere rağmen öğrencinin işlevine zararlı değil gerçekte faydalıdır.
Bu, Callan Metodu kullanan bir okulun öğrenciye başarı garantisi vermesi ve ödemenin peşin olmasında ısrar etmemesindendir. Bu şekilde öğrencinin korkularını yatıştırır, okul ve metot hakkında ona güven verir.