Lotus Dil İngilizce Eğitimine Katılmak için 10 Neden

Düz eğitim ile ezbere dayalı öğrenme kurallarla öğrenme demektir. Aslında yabancı dili değil kuralları öğrenmiş oluruz. Klasik dil eğitimleri eğitmenin sanki bir fizik ya da matematik öğrettiği gibi bilinçli öğrenmeye yöneliktir. Eğer yabancı dil bu şekilde öğrenilseydi; eğitim hayatımız boyunca yani yaklaşık 13 senede yabancı dili çok rahat konuşuyor olurduk. İngilizce bilinçsiz öğrenilmeli, yani yaşayarak. Bu şekilde bir öğrenme ile İngilizce daha hızlı öğrenilir daha rahat İngilizce konuşulur ve anadili İngilizce olan biri rahat anlaşılır.
Türkçe düşünüp İngilizce konuşmaya çalışmak, gramere bağlı konuşma çabası, kelime ezberlemeye çalışma ve ezbere cümle yapılarını öğrenip konuşmaya çalışma, tabi ki de anadili İngilizce olan kişiler bu şekilde konulmadığı için onların karşısında afallama ve konuşmamayı tercih etme.
Daha önceki yaşadığımız başarısız öğrenme süreçleri, iyi İngilizce konuşanları görünce bizim yapamayacağımıza inanmak.
İşte bu ve benzeri engellere sahip olan kişiler ne kadar çaba harcarsa harcasın, istediği düzeye ulaşmakta sıkıntı yaşayacaktır. Çünkü bu yanlış inanç kalıpları kişinin sahip olduğu potansiyeli kullanamamasına sebep olur. Lotus Dil sayesinde eğlenerek öğrenecek ve öğrendiklerini kullanarak geliştireceksiniz.

Kuruluşumuzdan alacağınız İngilizce eğitiminde kullandığımız NLP, Hypnosis, Suggestopedia gibi bilinçaltınızı programlamaya yönelik teknikler sayesinde, potansiyelinizi en üst düzeyde kullanarak öğreneceksiniz. Aynı zamanda bilinçaltı yanlış kalıplarınız düzeleceği için mental olarak pozitif değişimleri yasayacaksınız.

1.Dil Öğrenmede Sınırlarınızı Kaldıracaksınız.

2. Yabancı Dili Öğrenme ve Kullanma konusunda Yüksel Bir Arzu Yaşayacaksınız.

3. Eğitim Sırasında Hem Zihninizi hem de Enerjinizi Sadece Yabancı Dili yaşamaya Odaklayacaksınız.

4. İşinize Yaramayacak Bilgilerle Aklınızı bulandırmadan İngilizceyi öğreneceksiniz.

5. Düz eğitimlerde olduğu gibi Sadece Ezberlemeyecek İngilizce Konuşmayı Başaracaksınız

6. Bir Eğitime Değil de Eğlenceli Bir Aktiviteye Katılmış Olacaksınız. Yorulmadan, Yaşayarak öğrenmiş olacaksınız.

7. Daha Kısa Zamanda Daha Çok Öğrenecek ve Zamandan tasarruf yapmış olacaksınız.

8. İhtiyaç Duyduğunuz kelimeleri ve Cümleleri öğreneceksiniz.

9. Öğrenme Başarınızı Arttıracaksınız.

10. Kendinize Değeri Bitmeyecek Bir Yatırım Yapacaksınız.